ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางพระหลวง จ.นครสวรรค์
 
 
 
 
กิจกรรมส่งเสรืมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและประชาชน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและประชาชน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และฟังธรรม ร่วมกับ กลุ่มสตรีอาสาตำบลบางพระหลวง

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ค. 2554 เวลา 13.08 น. โดย คุณ อุมาภรณ์ ราชกิจ

ผู้เข้าชม 2498 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย