หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง
“ การคมนาคมสะดวก น้ำไหลไฟสว่าง สร้างรายได้เสริม
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วมของประชาชน ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง
วิสัยทัศน์ อบต.บางพระหลวง
วัดบางพระหลวง
โรงเรียนวัดหัวถนน
อบต.บางพระหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางพระหลวง จ.นครสวรรค์
 
 
 
 
         องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวงอยู่ห่าง จากอำเภอเมืองนครสวรรค์ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,956 ไร่ หรือ 20.72 ตาราง กิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบน้ำท่วมถึง เป็นแอ่ง และเป็นที่ราบ สูง ๆ ต่ำ ๆ ไม่เสมอกัน  
ประวัติตำบลบางพระหลวง
 
  ประวัติความเป็นมาของตำบลบางพระหลวง "บ้านพะหลวง" มาจาก พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ จดหมายฉบับที่ ๑ หน้าที่ว่าการมณฑลนครสวรรค์ วันที่ ๑๕ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๗ “บ้านพะหลวง มีบ้านเรือนขึ้นมากหน่อย อยู่แพกันเป็นพื้น ได้แวะที่วัดพะหลวง วัดนั้นก็อยู่บนแพ มีแพโบสถ์หลัง ๑ แพการเปรียญหลัง ๑ แพกุฏิ ๓ หลัง ที่นั้นน้ำลึกกว่าทุกแห่ง เดี๋ยวนี้ถึง ๑๑ ศอกเป็นที่ประชุมปลาอาศัยมาก มีปลาเทโพตัวใหญ่ๆ ในฤดูนี้” จากการอธิบายความหมาย ของการเสด็จประพาสต้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ การเสด็จประพาสต้นครั้งที่ ๓ จะเห็นได้ว่าตำบลบางพระหลวง เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแพ ใช้การสัญจรและคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก ปัจจุบันใช้ชื่อตำบลว่า "บางพระหลวง"  

 
 
ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจายอำนาจสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล โดยพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวงได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 42ง ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 มีเนื้อที่ประมาณ 20.7296 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,956 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.77 ของอำเภอเมืองนครสวรรค์ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง คนแรกชื่อว่า นายเทพพร ราชกิจ (ประธานกรรมการบริหาร) ใช้สภาตำบลเป็นที่ทำการฯ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำกลัด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สถานีอนามัย) ริมน้ำคลองบางพระหลวง (ฝั่งตะวันออก) โดยใช้การสัญจรทางน้ำ เนื่องจากการคมนาคมยังไม่มีถนนสายหลัก ประมาณปี พ.ศ. 2545 จึงได้มีถนนสาย นว. และมีสะพานข้ามคลองบางพระหลวง บริเวณหน้าวัดบาง พระหลวง (วัดท่าดินแดง) ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม 2547 ได้สร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง หมู่ที่ 2 บ้านท่าดินแดง มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง (ครั้งแรก) เมื่อ 23 มิถุนายน 2544 มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 คน ปัจจุบันหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง มีแหล่งท่องเที่ยวแพบางพระหลวง ร้านค้าตลาดประชารัฐ ศูนย์ OTOP และโบสถ์ลอยน้ำวัดบางพระหลวง
 
 
  ประชากรทั้งสิ้น 2,263 คน ประกอบด้วย
    ชาย 1,114 คน คิดเป็นร้อยละ 49.23
    หญิง 1,149 คน คิดเป็นร้อยละ 50.77
    จำนวนครัวเรือน 723 ครัวเรือน
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 109.2 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บางเคียน อ.ชุมแสง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
  1   บ้านท่าศาลา 84 75 91 166  
2   บ้านท่าดินแดง 82 128 132 260
  3   บ้านหัวถนน 149 255 227 482  
4   บ้านน้ำกลัด 145 217 240 457
  5   บ้านท่าล้อ 179 303 313 616  
6   บ้านเสือคะเม็ง 84 136 146 282
 
    รวม 723 1,114 1,149 2,263  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-0188
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-000-453
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 16,221,493 เริ่มนับ 28 ก.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10