หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อชุดตรวจโควิด ATK (Antigen Test Kit) และอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในระหว่างเปิดเรียน On-Site ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อชุดตรวจโควิด ATK (Antigen Test Kit) และอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในระหว่างเปิดเรียน On-Site ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำเร็จรูป ศพด.วัดท่าดินแดง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำเร็จรูป ศพด.วัดท่าล้อ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้ร่วมงานโครงการจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของสถาบันชาติไทย เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของสถาบันชาติไทย เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของสถาบันชาติไทย เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างแรงงานตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]จ้างทำป้ายโครงการตำบลบางพระหลวงปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2565 ]จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการตำบลบางพระหลวงปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31