หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุตามรายการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2562 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายวัดท่าดินแดง หมู่ที่ 2 - บ้านเสือคะเม็ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหม้อแบตและเปลี่ยนหม้อน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]จ้างเย็บเข้าเล่มแผนพัฒนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]จ้างเย็บเข้าเล่มข้อบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายวัดท่าดินแดง หมู่ที่ 2 - บ้านเสือคะเม็ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]ซื้อหนังสือเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]ซื้อหนังสือเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19