หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนผิวทางหินคลุก เพื่อกลบหลุม-กลบบ่อ ในสายทางพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดภาคเรียนที่ 2/2566 (1 ธ.ค. 2566 - 28 มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดภาคเรียนที่ 2/2566 (1 ธ.ค. 2566 - 28 มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดภาคเรียนที่ 2/2566 (1 ธ.ค. 2566 - 28 มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าล้อ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าดินแดง ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นค 6328 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้แบบตั้งพื้นเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service / OSS ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนื่องจากอุทกภัย จำนวน ๑๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 55