หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง
“ การคมนาคมสะดวก น้ำไหลไฟสว่าง สร้างรายได้เสริม
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วมของประชาชน ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง
วิสัยทัศน์ อบต.บางพระหลวง
วัดบางพระหลวง
โรงเรียนวัดหัวถนน
อบต.บางพระหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางพระหลวง จ.นครสวรรค์
 
 
       
 

พรมเช็ดเท้า
   

ลานกีฬา หมู่1
 
       
 
 
 
 
ที่ นว 0023.5/ว18358 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว1237.1 รายงานสุดยอดตลาดชุมชนของจังหวัด ตามนโยบายส่งเสริมตลาดชุมชน ตลาดท้องถิ่น หรือตลาด  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/18413 การศึกษาดูงานต่างประเทศโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)รุ่นที่  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.1/ว 16411 กำหนดการประชุมผุ้บริหารท้องถิ่น วันที่ 19 สิงหาคม 2565  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว18129 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่21 เพื่อการเป็นผู้นำ  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว18134 การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐา  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/1226 การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนิ  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.2/ว18193 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอ  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.1/ว 18138 การลงนามประกาศเจตนารมณ์(Statement of Commitment to Sustainble Thailand)  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว1228 ขอความร่วมมือดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ค. 2553
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณกลุ่มบ้านโรงสูบน้ำเหมือง [ 22 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สป.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 55 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 19 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 41 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 39 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปลด ซอย 1 หมู่ [ 22 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 56 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลงหินคลุกกลบหลุม-กลบบ่อ ถนนสายบ [ 15 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 43 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลงหินคลุกกลบหลุม-กลบบ่อ ถนนสายบ [ 14 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 44 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 2 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 60 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416 61 0074 (สป.) จำนวน 1 [ 2 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 55 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 48 
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 30 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 85 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายรายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำ [ 26 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 72 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ รหัส 416 61 0078 (ศพด.วัดท่าดินแดง [ 26 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 67 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประม [ 23 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 70 
ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 91 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจโควิด ATK (Antigen Test Kit) และอุปกรณ์ในการป้ [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 38 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจโควิด ATK (Antigen Test Kit) และอุปกรณ์ในการป้ [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 54 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงานโครงการจิตอาสาพัฒนาวันสำคั [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 59 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับโครงการจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของสถาบันชาติไท [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 55 
 
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 7 กศ. มท 0816.5/ว2517  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2483  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน กศ. มท 0816.5/ว2523 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2510  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ตรวจสอบรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2526  [ 17 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2505  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2522 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
โครงการสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานท้องถิ่นของผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.1/ว2502  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง [แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง] (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2516 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2511 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางพระหลวง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การสื่อสารภายในตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
 
สอบถาม (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 537  ตอบ 1  
หินคลุกถนน (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 335  ตอบ 1  
เลือกตั้ง อบต. (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 355  ตอบ 1  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-0188
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-000-453
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 13,340,530 เริ่มนับ 28 ก.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10