หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางพระหลวง จ.นครสวรรค์
 
 
 
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยม  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อ ๑๔ พ.ค. ๖๒
เวลา ๑๔๐๐
ว่าที่ ร้อยตรีปรีชา  พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการอำเภอเมืองนครสวรรค์ , นายเทพพร ราชกิจ นายก อบต.บางพระหลวง ,นายชัชชัย ราชกิจ กำนัน ต.บางพระหลวง, ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ ต.บางพระหลวง ร่วมให้การต้อนรับ นายพิสุทธิ์  บุษยพรรณพงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้า อบต.บางพระหลวง ม.๒ บ.ท่าดินแดง ต.บางพระหลวง
- สืบเนื่องจาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้ทุกอำเภอคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอละ ๑ หมู่บ้าน เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่ง บ.ท่าดินแดง ม.๒ ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ได้ทรงต่อยอดการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และทรงพระราชทานโครงการจิตอาสา \" เราทำความดีด้วยหัวใจ \" ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
- โดย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ม.๒ บ.ท่าดินแดง เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมในหลายด้าน และปัจจุบันได้ดำเนินโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้น ด้วยการสร้างแพเพื่อการพักผ่อน , เปิดตลาดประชารัฐ และจัดตั้งศูนย์โอทอปขึ้น ใช้งบประมาณโครงการเริ่มแรกจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขยายโครงการต่อยอดด้วยเงินงบประมาณจาก โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อปี ๒๕๖๐ สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก และทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 15.55 น. โดย คุณ อุมาภรณ์ ราชกิจ

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย