หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ การยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศการมอบอำนาจของปลัดให้รองปลัด [ 20 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต. [ 30 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต. [ 30 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)