หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ว่าง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางพระหลวง
นายอนุวิชย์ ไชยสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 061-5365915
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอกสมพงษ์ เสือเสน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 098-7789626


นางเพ็ญแข อสุนี ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-2119646


นายศุภชัย ศรีประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-3245314