ท่านต้องการให้ อบต.บางพระหลวง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ถนน ( 255 )
38.23%
ไฟฟ้า ( 203 )
30.43%
น้ำประปา ( 205 )
30.73%
การสื่อสารภายในตำบล ( 1 )
0.15%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 3 )
0.45%