หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง
“ การคมนาคมสะดวก น้ำไหลไฟสว่าง สร้างรายได้เสริม
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วมของประชาชน ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง
วิสัยทัศน์ อบต.บางพระหลวง
วัดบางพระหลวง
โรงเรียนวัดหัวถนน
อบต.บางพระหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางพระหลวง จ.นครสวรรค์
 
 
 
กลอนสำหรับผู้บริหาร
 

            การจะเป็นผู้บริหารรั้นยากยิ่ง แต่การเป็นผู้บริหารที่ดีนั้นยากยิ่งกว่า

                จากประสบการณ์และการเรียนรู้จากผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ       พบว่าองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารประสบความสำเร็จในชีวิตของการเป็นนักบริหาร คือ

                1.  บุคลิกภาพ (ดี)
                มีคำกล่าวว่า "มาดดี มีชัยไปกว่าครึ่ง" ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีอยู่เสมอ กล่าววคือ จะต้องเป็นผู้ที่มี "จิตใจแจ่มใส กายสง่า และวาจาดี"
                จิตใจแจ่มใส หมายถึงการมีจิตใจที่แจ่มใส ร่างเริงเบิกบานอยู่เสมอ การรู้จักมองโลกในแง่ดีและมีอารมณ์ขันไม่บ่น ไม่บึ้ง และไม่เบี้ยว
                กายสง่า การแต่งกาย ท่าทาง การวางตัว จะต้องถูกต้องเหมาะสมและภูมิฐาน
                วาจาดี ผู้บริหารที่ดีจะต้อง "พูดดี พูดเป็น" อดีตนายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ กล่าวว่า    "ก่อนพูดเราเป็นนายคำพูด หลังพูดคำพูดเป็นนายเรา" ฉะนั้นผู้บริหารจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นคนคิดก่อนพูดไม่ใช้พูดก่อนคิด
                การพูดไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็นพรแสวงที่ฝึกได้หัดได้ จะพูดแต่ละครั้ง พึงระลึกถึงคำกลอนของสุนทรภู่ที่สอนว่า

                         "อันมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก      จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา
                          แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา              จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ"

                2.  ความรู้ (ดี)
               ผู้รู้สอนว่า

                            "รู้อะไรให้รู้เป็รนครูเขา           จะได้เบาแรงตนเร่งขวนขวาย    
                            มีข้าไทใช้สอยค่อยสบาย       ตัวเป็นนายโง่เง่าบ่าวไม่เกรง"

                        "อันข้าไทได้พึ่งเขาจึงรัก           ถ้าถอยศักดิ์เสื่อมอำนาจวาสนา
                        เขาหน่ายหนีมิได้อยู่คู่ชีวา       แต่วิชานั้นคู่กายจนวายปราณ"

                ผู้บริหารที่ดีนั้นต้อง
                "Know Something in everything" รู้บางสิ่งในทุกสิ่ง (ความรู้ทั่ว ๆ ไปต้องรู้กว้างและรู้ไกล)
                "Know everthing in Something" รู้ทุกสิ่งในบางสิ่ง (รู้งานในหน้าที่ที่ต้องรู้ลึก)
                "ผู้บริหารในยุคปฏิรูปการศึกษาจะต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ"

                3.  (มี) วิสัยทัศน์
                ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล วิสัยทัศน์ของบุคคลเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ ประสบการณ์และการเรียนรู้เกิดจากการได้อ่าน ได้ฟัง ได้ ดู และได้ปฏิบัติ คนที่มีประสบการณ์และการเรียนรู้มาก ๆ คือ คนที่ได้อ่าน ได้ดู  ได้ฟัง และได้ปฏิบัติมามากย่อมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล วิสัยทัศน์จะต้องควบคู่กับการปฏิบัติเสมอ "Vision with action"  จึงบรรลุผล ถ้ามีวิสัยทัศน์ แต่ขาดการนำสู่การปฏิบัติ "Vision without action" ก็เท่ากับการเพ้อฝันเท่านั้นเอง

                4.  (มี) ภาวะผู้นำ
                มีคำกล่าวว่า "ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำ แต่ผู้นำไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริหาร" พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์ถึงความสำคัญของผู้นำไว้ดัวนี้

                            "โขลงช้างย่อมมีพญษสาร         ครอบครองบริวารทั้งหลาย
                            ฝูงโคขุนโคก็เป็นนาย                มุ่งหมายนำพวกไปหากิน
                            ฝูงหงส์มีเหมราชา                     สกุณามีขุนปักษิณ
                            เทวายังมีศักริทร์                       เป็นมิ่งเทวัญชั้นฟ้า
                            เหล่าคนจะต้องเป็นคณะ         ถ้าต่างคิดเกะกะตามประสา
                            จะตั้งอยู่ได้ดีสักกี่เพลา             ดูท่าจะยับอับจน
                            จำเป็นต้องมีหัวหน้า               กะการบัญชาให้เป็นผล
                            กองทัพบริบูรณ์ด้วยผู้คน         ไม่มีจุมพลจะสู้ใคร"

                ภาวะผู้นำมีหลายแบบ แต่ละแบบมีดีและมีเสีย ไม่มีวิธีที่ดีที่สุด "There is no best way"   ผู้นำที่ฉลาด คือผู้ที่รู้จักเลือกใช้ภาวะผู้นำให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และสภาพแวดล้อม

                5.  (มี) มนุษยสัมพันธ์
                ผู้บริหารจะต้องทำงานกับบุคคลหลายฝ่าย ทั้งผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลทั่วไป     ดังนั้น จึงต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนาย ลูกน้อง เพื่อน และคนทุกคน   คำกล่าวต่อไปนี้ล้วนแต่ให้ความรู้สึกที่ดี ในเชิงของการสร้างมนุษยสัมพันธื

                            "ไมาฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน"
                            "สนับสนุนน้อง สนองนโยบายนาย"
                            "จริงใจกับมิตร พิชิตใจมวลชน"
                            "อุ้มน้อง ประคองพี่ กอดคอเพื่อน"
                            "นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ขึ้นที่สูงไม่ได้"

                ในทางตรงกันข้าม การทะเลาะเบาะแว้งกับบุคคลอื่นเป็ฯสิ่งที่ผู้บริหารควรละเว้นเสียเป็ฯดีที่สุด

                6.  (มี) คุณธรรมจริยธรรม
                 คุณธรรมประดุจดั่งโลหิตที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของผู้บริหารให้เป็นผู้ คิดดี พูดดี ทำดี และสามารถ    ครองตน ครองคน และครองงาน ได้อย่างสง่างาม มีคำกล่าวว่า

                                                        "ความดีฉกชิงวิ่งราวกันไม่ได้
                                                        ความชั่วนั้นทดแทนกันไม่ได้
                                                        ความกล้าแบ่งปันกันไม่ได้"

                ผู้บริหารที่ดีจะต้องหมั่นตรวจสอบตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมอยู่เสมอ
            การเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมนั้นจะทำให้ผู้บริหารได้รับความรัก ความเคารพ ควมเชื่อถือ และความศรัทธาจากผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลทั่วไป
                ผู้บริหารพึงระวัง 4 ส. และ 4 อ. ต่อไปนี้
                4 ส.
                1. สตรี                             2. สตางค์                            3. สุรา                                   4. สรรเสริญ
                4 อ.
                1.อำนาจ                         2.อาฆาต                             3.อารมณ์                              4.อคติ
                เสียง * * * ่จากผู้น้อยในคำกลอนต่อไปนี้ จะช่วยสะกิดเตือนใจผู้บริหารให้ตระหนักในคุณค่าของความดี      และมีคุณธรรม คือ

                                    "อธิษฐานตั้งใจ ไว้เต็มที่               เกิดชาตินี้ชาติไหนไม่รู้จบ
                                    หากเกิดเป็นผู้น้อยคอยไหว้           ขอได้พบนายดีมีคุณธรรม"

                7.  บริหารจัดการ (ดี)
                 ประสิทธิภาพขององค์กรขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของผู้บริหาร ผู้บริหารที่ดีจะต้อง "See throough" ในงานที่รับผิดชอบ สามารถมองภาพของงานได้ตลอแนวรู้จักการวิจัยและพัฒนางาน (Research and Development) และรู้จักนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางการบริหารมาใช้ในการพัฒนางานอยู่เสมอ มีผู้กำหนดประเภทของผู้บริหารเป็น 4 ประเภท ดังนี้
                  ประเภทที่ 1 งานก็ไม่สน คนก็ไม่สร้าง (ไม่ได้ทั้งงานและไม่ได้ทั้งคน)
                  ประเภทที่ 2 งานสน แต่คนไม่สร้าง (ได้งาน แต่ไม่ได้คน)
                  ประเภทที่ 3 งานไม่สน แต่คนสร้าง (ได้คน แต่ไม่ได้งาน)
                  ประเภทที่ 4 งานก็สน คนก็สร้าง (ได้ทั้งคน และได้ทั้งงาน)
                โดยปกติทั่ว ๆ ไป เรามักจะพบเห็นผู้บริหารประเภทที่  1หรือ 2 หรือ 3 ส่วนประเภทที่ 4    นั้นหายากแต่อยากจะเรียนว่า ถ้าบริหารแล้วได้ทั้งงานและได้ทั้งคน คือสุดยอดของนักบริหาร มีคำกลอนน่าคิดว่า

                                    "ไม่มีองค์การเยี่ยม             แต่ผู้บริหารแย่
                                    และไม่มีองค์การแย่             แต่ผู้บริหารเยี่ยม"

                ดังนั้นผู้บริหารมืออาชีพต้องพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน เพื่อให้ภารกิจขององค์การยรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลให้จงได้ บริหารแล้ว ลูกน้องพอใจได้งาน ผู้บริหารก็เป็นสุข หรืองานบรรลุ คนก็เป็นสุขนั่นเอง

                ใคร่ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่า ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องมีคุณสมบัติ หรือ คุณลักษณะดังนี้
                1. บุคลิกภาพดี
                2. ความรู้ดี
                3. มีวิสัยทัศน์
                4. มีภาวะผู้นำ
                5. มีมนุษยสัมพันธ์
                6. มีคุณธรรมจริยธรรม
                7. บริหารจัดการดีเขียนโดย   คุณ สุดสวย

วันที่ 19 ม.ค. 2556 เวลา 20.14 น. [ IP : 171.7.153.91 ]  
 

ดีมากครับ

เขียนโดย   คุณ สุดสวย

วันที่ 7 ก.ย. 2563 เวลา 07.54 น. [ IP : 182.53.223.3 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-0188
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 18120 โทรศัพท์ : 056-396338
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 4,480,263 เริ่มนับ 28 ก.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10